Liczba odwiedzin strony: 37626 Osób na stronie: 5
 

 Kancelaria adwokacka
adwokat - Piotr Majewski , radca prawny

 
 
Kancelaria adwokacka
adwokat - Piotr Majewski , radca prawny
 
Marii Curie-Skłodowskiej 10 lok. 3a
20-029 Lublin
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 158 poz. 1110 - Stawki rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art. 23e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 794) zarządza się, co następuje: §   1.  Stawki rekompensat stosowanych dla...
Monitor Polski 2005 Nr 3 poz. 32 - Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu (M.P. z dnia 14 stycznia 2005 r.) Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustala się wzory, stop, próbę,...